CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: S$ 91,758,268,975,745 ||| 24h vol: S$ 261,878,619,178 ||| crypto assets: 1002

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
9 Binance Coin (BNB)S$ 26.08
$18.66
-8.27%
-20.47%
 0.00211964S$ 608,555,909 
S$ 4,055,695,302 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
187,536,713 
$159.10
$191.83
BNB Binance Coin =
SGD

BNB/AUD - A$ 28.46
BNB/BGN - 33.54 лв.
BNB/BRL - R$ 82.72
BNB/CAD - C$ 24.85
BNB/CHF - Fr. 18.23
BNB/CNY - CN¥ 131.36
BNB/CZK - 434.58
BNB/DKK - kr. 128.12
BNB/EUR - 17.15
BNB/GBP - £ 14.46
BNB/HKD - HK$ 145.41
BNB/HRK - kn 127.94
BNB/HUF - Ft 5,821.09
BNB/IDR - Rp 260,654
BNB/ILS - 63.99
BNB/INR - 1,336.14
BNB/JPY - ¥ 2,060.16
BNB/KRW - 22,657.57
BNB/MXN - Mex$ 358.52
BNB/MYR - RM 78.84
BNB/NOK - kr 175.39
BNB/NZD - NZ$ 29.64
BNB/PHP - 952.51
BNB/PLN - 73.97
BNB/RON - lei 82.45
BNB/RUB - 1,219.99
BNB/SEK - kr 181.60
BNB/SGD - S$ 26.08
BNB/THB - ฿ 594.01
BNB/TRY - 114.92
BNB/USD - $ 18.66
BNB/ZAR - R 285.01
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
9
2020-02-26
S$ 28.43S$ 28.57S$ 25.35S$ 26.08-8.27%
-20.47%
 0.00211964S$ 608,555,909 
S$ 4,055,695,302 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-25
S$ 30.83S$ 30.83S$ 28.31S$ 28.46-7.03%
-15.25%
 0.00217822S$ 498,680,012 
S$ 4,426,574,600 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-24
S$ 31.94S$ 32.45S$ 30.27S$ 30.89-3.68%
-5.32%
 0.00228732S$ 502,028,033 
S$ 4,805,048,201 
0.22%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-23
S$ 30.80S$ 32.11S$ 30.78S$ 31.993.66%
-0.29%
 0.00229575S$ 613,655,238 
S$ 4,975,718,186 
0.31%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-22
S$ 31.02S$ 31.08S$ 30.30S$ 30.69-0.73%
-10.17%
 0.00227079S$ 459,223,086 
S$ 4,772,929,553 
0.26%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-21
S$ 31.04S$ 31.75S$ 30.62S$ 31.04-0.01%
-14.85%
 0.00228826S$ 552,435,060 
S$ 4,828,027,411 
0.27%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-20
S$ 31.29S$ 31.73S$ 30.08S$ 31.03-1.76%
-13.11%
 0.00230531S$ 502,987,071 
S$ 4,826,909,014 
0.22%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-19
S$ 33.54S$ 33.92S$ 31.07S$ 31.07-7.07%
-15.42%
 0.00231352S$ 414,878,747 
S$ 4,832,845,077 
0.18%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-18
S$ 32.80S$ 33.83S$ 31.95S$ 33.523.64%
-5.5%
 0.00237013S$ 546,361,299 
S$ 5,213,863,836 
0.23%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-17
S$ 32.59S$ 32.69S$ 30.24S$ 32.540.92%
-6.25%
 0.0024233S$ 577,743,702 
S$ 5,060,442,118 
0.23%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-16
S$ 33.59S$ 35.06S$ 30.85S$ 32.79-2.73%
-1.57%
 0.00236953S$ 658,680,841 
S$ 5,099,659,593 
0.27%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-15
S$ 36.61S$ 36.78S$ 33.21S$ 33.37-8.65%
8.44%
 0.00242713S$ 628,529,796 
S$ 5,189,706,167 
0.27%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-14
S$ 35.42S$ 36.83S$ 35.03S$ 36.513.02%
20.63%
 0.00254634S$ 652,380,883 
S$ 5,678,531,042 
0.29%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-13
S$ 36.78S$ 37.58S$ 34.47S$ 35.31-4.86%
23.21%
 0.00248868S$ 644,540,573 
S$ 5,491,358,010 
0.25%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-12
S$ 35.59S$ 37.27S$ 35.25S$ 36.563.05%
37.04%
 0.00255193S$ 680,989,694 
S$ 5,686,562,040 
0.30%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-11
S$ 35.02S$ 35.63S$ 33.59S$ 35.632.47%
39.95%
 0.00251801S$ 785,246,753 
S$ 5,542,434,283 
0.41%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-10
S$ 33.74S$ 35.71S$ 32.69S$ 35.064.93%
37.07%
 0.00255816S$ 1,021,087,822 
S$ 5,453,614,641 
0.51%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-09
S$ 30.30S$ 33.68S$ 30.24S$ 33.6810.69%
30.39%
 0.00239099S$ 718,641,062 
S$ 5,238,902,063 
0.39%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-08
S$ 30.66S$ 30.79S$ 29.18S$ 30.27-0.37%
20.17%
 0.00220592S$ 521,926,591 
S$ 4,708,749,221 
0.29%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-07
S$ 28.64S$ 31.09S$ 28.49S$ 30.677.38%
20.76%
 0.00225297S$ 674,112,863 
S$ 4,770,370,913 
0.38%
0.01%
 155,536,713 
9
2020-02-06
S$ 26.62S$ 28.75S$ 26.43S$ 28.517.03%
11.16%
 0.00211244S$ 548,652,640 
S$ 4,434,004,345 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-05
S$ 25.10S$ 26.75S$ 24.83S$ 26.595.72%
7.32%
 0.00199842S$ 414,241,568 
S$ 4,135,867,302 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-04
S$ 25.29S$ 25.47S$ 24.54S$ 24.88-1.78%
1.32%
 0.00197592S$ 293,717,082 
S$ 3,869,138,958 
0.20%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-03
S$ 25.28S$ 25.72S$ 24.96S$ 25.27-0.29%
4%
 0.00198361S$ 310,631,356 
S$ 3,930,486,077 
0.20%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-02
S$ 24.86S$ 25.61S$ 24.44S$ 25.211.59%
5.69%
 0.00197067S$ 350,932,271 
S$ 3,921,513,652 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-02-01
S$ 24.86S$ 25.35S$ 24.66S$ 24.86-0.22%
7.24%
 0.0019378S$ 324,454,479 
S$ 3,867,099,121 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-31
S$ 25.35S$ 25.71S$ 24.39S$ 24.79-2.29%
6.99%
 0.00193925S$ 334,497,735 
S$ 3,856,356,224 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-30
S$ 24.35S$ 25.45S$ 24.14S$ 25.273.56%
10.03%
 0.00195336S$ 360,665,476 
S$ 3,929,730,708 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-29
S$ 24.61S$ 25.07S$ 24.41S$ 24.440.25%
2.07%
 0.00192138S$ 303,193,292 
S$ 3,801,325,999 
0.19%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-01-28
S$ 24.02S$ 24.48S$ 23.82S$ 24.481.68%
-0.17%
 0.00192509S$ 345,406,964 
S$ 3,807,857,730 
0.21%
0.00%
 155,536,713