CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: S$ 3,523,468,810,431 ||| 24h vol: S$ 663,065,562,599 ||| crypto assets: 1131

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
3 Binance Coin (BNB)S$ 691.45
$517.86
-5.39%
-20.91%
 0.0117251S$ 7,350,485,239 
S$ 106,091,466,952 
1.11%
3.01%
 153,432,897 
169,432,897 
$4,246.16
$4,688.95
BNB Binance Coin =
SGD

BNB/AUD - A$ 666.87
BNB/BGN - 831.94 лв.
BNB/BRL - R$ 2,724.85
BNB/CAD - C$ 624.90
BNB/CHF - Fr. 467.19
BNB/CNY - CN¥ 3,334.58
BNB/CZK - 10,830.44
BNB/DKK - kr. 3,168.33
BNB/EUR - 426.03
BNB/GBP - £ 366.24
BNB/HKD - HK$ 4,021.74
BNB/HRK - kn 3,203.15
BNB/HUF - Ft 149,789.85
BNB/IDR - Rp 7,427,505
BNB/ILS - 1,698.28
BNB/INR - 37,977.18
BNB/JPY - ¥ 56,511.04
BNB/KRW - 588,636.56
BNB/MXN - Mex$ 10,246.25
BNB/MYR - RM 2,139.26
BNB/NOK - kr 4,277.67
BNB/NZD - NZ$ 717.73
BNB/PHP - 24,808.67
BNB/PLN - 1,930.08
BNB/RON - lei 2,099.23
BNB/RUB - 38,273.29
BNB/SEK - kr 4,313.69
BNB/SGD - S$ 691.45
BNB/THB - ฿ 16,317.85
BNB/TRY - 4,307.27
BNB/USD - $ 517.86
BNB/ZAR - R 7,306.48
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
3
2021-05-17
S$ 748.55S$ 748.96S$ 658.29S$ 691.45-5.39%
-20.91%
 0.0117251S$ 7,350,485,239 
S$ 106,091,466,952 
1.11%
3.01%
 153,432,897 
3
2021-05-16
S$ 755.67S$ 807.62S$ 715.26S$ 745.83-0.75%
-15.43%
 0.0120534S$ 5,357,115,494 
S$ 114,434,860,428 
0.97%
3.13%
 153,432,897 
3
2021-05-15
S$ 805.94S$ 811.27S$ 747.82S$ 751.01-6.54%
-12.76%
 0.0120377S$ 4,630,128,267 
S$ 115,229,946,597 
0.83%
3.13%
 153,432,897 
3
2021-05-14
S$ 763.39S$ 817.43S$ 763.39S$ 803.535.69%
-3.38%
 0.0120815S$ 4,986,343,375 
S$ 123,287,835,072 
0.90%
3.17%
 153,432,897 
3
2021-05-13
S$ 753.30S$ 840.00S$ 724.67S$ 761.47-5.63%
-10.01%
 0.0115015S$ 9,983,169,932 
S$ 116,833,990,389 
1.18%
3.11%
 153,432,897 
3
2021-05-12
S$ 894.93S$ 911.96S$ 807.04S$ 807.04-10.02%
-7.07%
 0.0119704S$ 5,773,907,882 
S$ 123,827,061,571 
0.87%
3.27%
 153,432,897 
3
2021-05-11
S$ 831.69S$ 890.90S$ 827.89S$ 890.906.17%
10.25%
 0.0118422S$ 6,443,913,525 
S$ 136,693,332,247 
1.05%
3.34%
 153,432,897 
3
2021-05-10
S$ 880.19S$ 913.85S$ 793.17S$ 838.41-4.48%
-6.68%
 0.0113308S$ 6,845,232,901 
S$ 128,639,829,465 
0.98%
3.26%
 153,432,897 
3
2021-05-09
S$ 854.83S$ 898.32S$ 838.39S$ 877.032.40%
6.34%
 0.0113725S$ 5,723,672,593 
S$ 134,565,630,259 
0.90%
3.34%
 153,432,897 
3
2021-05-08
S$ 825.62S$ 869.80S$ 819.72S$ 856.203.50%
4.33%
 0.0110031S$ 5,178,158,485 
S$ 131,369,865,941 
0.91%
3.25%
 153,432,897 
3
2021-05-07
S$ 834.24S$ 851.36S$ 812.42S$ 827.22-1.52%
-0.08%
 0.0108858S$ 4,849,900,017 
S$ 126,922,080,420 
0.69%
3.23%
 153,432,897 
3
2021-05-06
S$ 868.86S$ 869.40S$ 828.21S$ 845.43-2.57%
5.67%
 0.0112273S$ 5,306,989,626 
S$ 129,716,847,417 
0.70%
3.30%
 153,432,897 
3
2021-05-05
S$ 821.29S$ 874.97S$ 821.29S$ 869.296.58%
15.67%
 0.0113489S$ 5,685,249,205 
S$ 133,377,638,829 
0.81%
3.37%
 153,432,897 
3
2021-05-04
S$ 898.61S$ 898.61S$ 816.14S$ 816.14-9.77%
7.47%
 0.0114404S$ 7,653,274,770 
S$ 125,223,216,013 
1.15%
3.39%
 153,432,897 
3
2021-05-03
S$ 827.19S$ 902.99S$ 827.19S$ 900.098.74%
26.75%
 0.0118229S$ 7,015,264,750 
S$ 138,104,159,600 
1.61%
3.60%
 153,432,897 
3
2021-05-02
S$ 823.41S$ 836.17S$ 792.59S$ 827.950.47%
23.21%
 0.0109989S$ 5,010,734,186 
S$ 127,034,482,664 
1.54%
3.43%
 153,432,897 
3
2021-05-01
S$ 826.46S$ 852.92S$ 814.82S$ 824.56-0.87%
24.91%
 0.0107174S$ 5,411,947,656 
S$ 126,513,973,063 
1.55%
3.37%
 153,432,897 
3
2021-04-30
S$ 798.11S$ 833.75S$ 781.00S$ 831.864.05%
18.61%
 0.0108149S$ 7,657,522,517 
S$ 127,635,269,405 
2.02%
3.46%
 153,432,897 
3
2021-04-29
S$ 744.38S$ 812.27S$ 736.22S$ 796.796.78%
18.29%
 0.0112089S$ 8,747,352,919 
S$ 122,254,193,984 
2.45%
3.49%
 153,432,897 
3
2021-04-28
S$ 755.17S$ 765.69S$ 718.61S$ 745.28-1.00%
3.04%
 0.0102685S$ 4,850,953,796 
S$ 114,349,763,540 
1.23%
3.25%
 153,432,897 
3
2021-04-27
S$ 709.17S$ 766.20S$ 698.22S$ 753.817.86%
0.01%
 0.0103359S$ 5,360,624,246 
S$ 115,659,157,721 
1.42%
3.29%
 153,432,897 
3
2021-04-26
S$ 665.91S$ 724.63S$ 665.91S$ 708.066.62%
3.83%
 0.009898S$ 5,396,886,505 
S$ 108,640,360,850 
1.29%
3.18%
 153,432,897 
3
2021-04-25
S$ 662.33S$ 684.74S$ 638.12S$ 671.13-0.02%
5.20%
 0.0103211S$ 4,539,979,089 
S$ 102,973,071,305 
1.36%
3.27%
 153,432,897 
3
2021-04-24
S$ 691.99S$ 699.91S$ 644.01S$ 658.22-3.07%
-7.01%
 0.00991955S$ 5,415,232,089 
S$ 100,992,360,637 
1.44%
4.04%
 153,432,897 
3
2021-04-23
S$ 665.75S$ 702.81S$ 600.74S$ 699.344.26%
2.52%
 0.0103263S$ 11,788,788,889 
S$ 107,301,325,408 
1.68%
4.14%
 153,432,897 
3
2021-04-22
S$ 725.70S$ 773.69S$ 639.72S$ 674.80-6.92%
-6.81%
 0.00979508S$ 11,116,032,457 
S$ 103,536,774,179 
1.87%
3.92%
 153,432,897 
3
2021-04-21
S$ 777.10S$ 812.32S$ 715.04S$ 727.36-3.18%
1.21%
 0.010162S$ 11,293,098,010 
S$ 111,601,381,598 
2.40%
4.07%
 153,432,897 
3
2021-04-20
S$ 668.75S$ 776.19S$ 635.77S$ 773.9013.41%
5.11%
 0.0103288S$ 12,266,674,786 
S$ 118,742,396,430 
2.04%
4.19%
 153,432,897 
3
2021-04-19
S$ 639.43S$ 717.13S$ 629.90S$ 670.384.81%
-16.65%
 0.00905588S$ 9,489,438,825 
S$ 102,857,669,971 
1.60%
3.73%
 153,432,897 
3
2021-04-18
S$ 696.95S$ 699.57S$ 578.06S$ 637.99-10.40%
-8.45%
 0.00852241S$ 8,920,997,122 
S$ 97,889,262,822 
1.13%
3.48%
 153,432,897