CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2021      Market cap: S$ 2,877,180,118,457 ||| 24h vol: S$ 258,691,769,870 ||| crypto assets: 1154

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
5 Binance Coin (BNB)S$ 505.86
$374.68
-0.91%
-10.95%
 0.00844819S$ 1,972,937,364 
S$ 85,053,937,331 
0.76%
2.96%
 168,137,036 $3,346.55
BNB Binance Coin =
SGD

BNB/AUD - A$ 513.87
BNB/BGN - 624.68 лв.
BNB/BRL - R$ 1,987.35
BNB/CAD - C$ 474.75
BNB/CHF - Fr. 346.44
BNB/CNY - CN¥ 2,420.51
BNB/CZK - 8,102.78
BNB/DKK - kr. 2,373.60
BNB/EUR - 319.20
BNB/GBP - £ 273.11
BNB/HKD - HK$ 2,916.99
BNB/HRK - kn 2,391.96
BNB/HUF - Ft 113,706.32
BNB/IDR - Rp 5,339,916
BNB/ILS - 1,198.54
BNB/INR - 27,668.32
BNB/JPY - ¥ 41,345.67
BNB/KRW - 441,141.92
BNB/MXN - Mex$ 7,520.78
BNB/MYR - RM 1,567.30
BNB/NOK - kr 3,223.43
BNB/NZD - NZ$ 530.46
BNB/PHP - 18,891.23
BNB/PLN - 1,472.28
BNB/RON - lei 1,579.88
BNB/RUB - 27,230.13
BNB/SEK - kr 3,233.44
BNB/SGD - S$ 505.86
BNB/THB - ฿ 12,510.56
BNB/TRY - 3,286.41
BNB/USD - $ 374.68
BNB/ZAR - R 5,533.14
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
5
2021-09-24
S$ 519.28S$ 519.28S$ 500.63S$ 505.86-0.91%
-10.95%
 0.00844819S$ 1,972,937,364 
S$ 85,053,937,331 
0.76%
2.96%
 168,137,036 
5
2021-09-23
S$ 513.24S$ 520.72S$ 501.22S$ 518.440.92%
-9.86%
 0.00853303S$ 2,132,754,144 
S$ 87,168,851,466 
0.78%
2.98%
 168,137,036 
5
2021-09-22
S$ 467.62S$ 513.83S$ 463.42S$ 513.1210.13%
-11.85%
 0.00870247S$ 2,284,522,990 
S$ 86,274,996,807 
0.72%
3.03%
 168,137,036 
5
2021-09-21
S$ 489.52S$ 507.13S$ 457.79S$ 464.97-5.19%
-16.77%
 0.00851316S$ 2,742,529,530 
S$ 78,178,932,179 
0.74%
3.02%
 168,137,036 
5
2021-09-20
S$ 552.49S$ 552.49S$ 482.85S$ 491.91-10.86%
-9.03%
 0.00846758S$ 3,175,295,086 
S$ 82,708,931,739 
0.83%
3.00%
 168,137,036 
4
2021-09-19
S$ 553.92S$ 564.93S$ 544.79S$ 550.45-0.51%
-1.99%
 0.0086425S$ 1,674,143,491 
S$ 92,551,687,603 
0.77%
3.04%
 168,137,036 
4
2021-09-18
S$ 547.67S$ 565.09S$ 542.06S$ 553.261.16%
1.35%
 0.00851691S$ 1,765,042,044 
S$ 93,022,893,861 
0.75%
2.99%
 168,137,036 
4
2021-09-17
S$ 569.66S$ 572.43S$ 542.25S$ 545.98-4.54%
0.91%
 0.008594S$ 2,036,769,799 
S$ 91,799,460,585 
0.76%
3.03%
 168,137,036 
4
2021-09-16
S$ 579.29S$ 580.90S$ 558.45S$ 569.98-1.23%
1.23%
 0.00888911S$ 2,312,009,465 
S$ 95,834,733,569 
0.78%
3.09%
 168,137,036 
4
2021-09-15
S$ 555.94S$ 585.68S$ 552.28S$ 578.034.00%
4.16%
 0.0089403S$ 2,502,664,317 
S$ 97,188,508,996 
0.95%
3.10%
 168,137,036 
4
2021-09-14
S$ 534.76S$ 555.46S$ 533.42S$ 555.463.25%
-0.98%
 0.00879113S$ 2,149,011,955 
S$ 93,393,811,512 
0.71%
3.07%
 168,137,036 
5
2021-09-13
S$ 559.93S$ 562.32S$ 522.51S$ 537.78-3.81%
-19.17%
 0.00890148S$ 2,987,362,567 
S$ 90,420,198,649 
0.80%
3.08%
 168,137,036 
4
2021-09-12
S$ 543.14S$ 565.16S$ 534.90S$ 558.923.15%
-17.15%
 0.00904858S$ 2,274,066,384 
S$ 93,975,139,592 
0.80%
3.10%
 168,137,036 
5
2021-09-11
S$ 537.70S$ 556.83S$ 537.70S$ 541.870.54%
-19.25%
 0.00894829S$ 2,099,864,528 
S$ 91,108,525,746 
0.70%
3.08%
 168,137,036 
5
2021-09-10
S$ 568.41S$ 587.00S$ 529.86S$ 538.50-4.40%
-17.69%
 0.00895002S$ 3,091,500,335 
S$ 90,541,615,898 
0.83%
3.09%
 168,137,036 
4
2021-09-09
S$ 561.47S$ 585.16S$ 535.16S$ 564.901.63%
-13.35%
 0.00906193S$ 3,211,571,699 
S$ 94,980,129,025 
0.82%
3.12%
 168,137,036 
4
2021-09-08
S$ 558.22S$ 571.67S$ 518.92S$ 555.86-1.14%
-15.68%
 0.00897821S$ 3,949,892,543 
S$ 93,460,383,244 
0.81%
3.11%
 168,137,036 
4
2021-09-07
S$ 665.10S$ 676.77S$ 532.72S$ 564.10-15.18%
-9.71%
 0.00898458S$ 6,020,465,207 
S$ 94,845,254,178 
0.97%
3.18%
 168,137,036 
4
2021-09-06
S$ 681.35S$ 681.58S$ 657.18S$ 665.30-1.40%
7.37%
 0.00942262S$ 2,966,082,801 
S$ 111,861,453,299 
0.81%
3.31%
 168,137,036 
4
2021-09-05
S$ 666.94S$ 676.95S$ 656.93S$ 674.360.53%
4.49%
 0.00971897S$ 2,544,684,465 
S$ 113,384,757,264 
0.80%
3.40%
 168,137,036 
4
2021-09-04
S$ 655.13S$ 682.21S$ 652.96S$ 670.802.47%
2.97%
 0.0100077S$ 3,104,643,201 
S$ 112,785,957,838 
0.94%
3.49%
 168,137,036 
4
2021-09-03
S$ 649.42S$ 663.65S$ 639.18S$ 655.190.71%
-1.02%
 0.00975209S$ 2,750,154,734 
S$ 110,162,242,221 
0.75%
3.42%
 168,137,036 
4
2021-09-02
S$ 659.18S$ 677.80S$ 647.34S$ 651.50-1.13%
0.67%
 0.00981881S$ 3,136,833,602 
S$ 109,541,080,978 
0.95%
3.47%
 168,137,036 
4
2021-09-01
S$ 619.58S$ 658.66S$ 613.32S$ 658.625.23%
-2.67%
 0.0100489S$ 3,089,810,009 
S$ 110,738,511,046 
0.92%
3.55%
 168,137,036 
4
2021-08-31
S$ 615.83S$ 642.06S$ 608.71S$ 626.471.02%
-1.41%
 0.00985832S$ 3,214,243,036 
S$ 105,332,608,241 
0.96%
3.54%
 168,137,036 
4
2021-08-30
S$ 645.85S$ 647.60S$ 619.59S$ 619.59-4.35%
-7.95%
 0.0097726S$ 2,690,597,448 
S$ 104,175,638,311 
0.94%
3.58%
 168,137,036 
4
2021-08-29
S$ 653.91S$ 666.12S$ 643.51S$ 647.51-0.97%
7.14%
 0.00982825S$ 2,375,857,837 
S$ 108,871,190,511 
0.99%
3.66%
 168,137,036 
4
2021-08-28
S$ 667.78S$ 667.78S$ 651.12S$ 653.89-1.47%
8.02%
 0.00993797S$ 2,258,905,750 
S$ 109,942,730,903 
0.93%
3.69%
 168,137,036 
4
2021-08-27
S$ 647.89S$ 669.66S$ 634.04S$ 667.002.16%
8.47%
 0.0100557S$ 3,466,480,054 
S$ 112,147,514,221 
1.17%
3.74%
 168,137,036 
4
2021-08-26
S$ 682.66S$ 700.72S$ 641.67S$ 652.84-4.04%
12.17%
 0.0102148S$ 4,454,771,600 
S$ 109,766,556,070 
1.54%
3.84%
 168,137,036