CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2022      Market cap: S$ 1,696,439,174,049 ||| 24h vol: S$ 188,535,032,870 ||| crypto assets: 548

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
5 BNB (BNB)S$ 453.85
$331.02
4.01%
5.08%
 0.0135791S$ 1,471,119,281 
S$ 73,223,016,992 
0.78%
4.32%
 161,337,261 $2,793.13
BNB BNB =
SGD

BNB/AUD - A$ 464.48
BNB/BGN - 631.11 лв.
BNB/BRL - R$ 1,680.38
BNB/CAD - C$ 422.93
BNB/CHF - Fr. 311.68
BNB/CNY - CN¥ 2,232.03
BNB/CZK - 7,855.48
BNB/DKK - kr. 2,399.00
BNB/EUR - 322.52
BNB/GBP - £ 272.63
BNB/HKD - HK$ 2,594.36
BNB/HRK - kn 2,423.79
BNB/HUF - Ft 126,437.67
BNB/IDR - Rp 4,853,235
BNB/ILS - 1,072.32
BNB/INR - 26,359.18
BNB/JPY - ¥ 44,169.85
BNB/KRW - 431,112.53
BNB/MXN - Mex$ 6,563.54
BNB/MYR - RM 1,471.21
BNB/NOK - kr 3,167.77
BNB/NZD - NZ$ 512.84
BNB/PHP - 18,446.03
BNB/PLN - 1,501.65
BNB/RON - lei 1,575.95
BNB/RUB - 20,606.03
BNB/SEK - kr 3,378.02
BNB/SGD - S$ 453.85
BNB/THB - ฿ 11,692.58
BNB/TRY - 5,937.26
BNB/USD - $ 331.02
BNB/ZAR - R 5,351.78
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
5
2022-08-13
S$ 449.92S$ 455.59S$ 446.14S$ 453.854.01%
5.08%
 0.0135791S$ 1,471,119,281 
S$ 73,223,016,992 
0.78%
4.32%
 161,337,261 
5
2022-08-12
S$ 443.81S$ 448.49S$ 436.67S$ 447.920.96%
4.10%
 0.0134098S$ 1,340,261,194 
S$ 72,266,052,530 
0.77%
4.29%
 161,337,261 
5
2022-08-11
S$ 450.32S$ 458.16S$ 442.35S$ 443.95-1.29%
4.24%
 0.0135104S$ 2,073,691,605 
S$ 71,625,218,270 
0.87%
4.33%
 161,337,261 
5
2022-08-10
S$ 447.89S$ 462.67S$ 433.97S$ 451.990.89%
9.95%
 0.0137065S$ 2,396,416,148 
S$ 72,922,394,588 
1.06%
4.40%
 161,337,261 
5
2022-08-09
S$ 447.77S$ 452.12S$ 432.41S$ 448.220.10%
14.14%
 0.0140239S$ 1,570,112,947 
S$ 72,314,807,446 
0.87%
4.54%
 161,337,261 
5
2022-08-08
S$ 446.29S$ 459.91S$ 445.86S$ 448.630.37%
14.65%
 0.0136349S$ 1,820,180,252 
S$ 72,380,359,577 
0.97%
4.44%
 161,337,261 
5
2022-08-07
S$ 435.56S$ 448.93S$ 427.01S$ 447.012.54%
14.09%
 0.0139588S$ 1,404,222,420 
S$ 72,118,996,797 
1.25%
4.53%
 161,337,261 
5
2022-08-06
S$ 434.69S$ 444.64S$ 433.55S$ 435.750.44%
9.74%
 0.0137212S$ 1,590,299,759 
S$ 70,302,734,954 
1.29%
4.45%
 161,337,261 
5
2022-08-05
S$ 428.57S$ 441.50S$ 425.39S$ 431.761.07%
6.37%
 0.0135295S$ 2,180,935,350 
S$ 69,658,536,814 
1.18%
4.40%
 161,337,261 
5
2022-08-04
S$ 411.86S$ 431.69S$ 410.69S$ 428.614.09%
11.97%
 0.013703S$ 2,658,924,588 
S$ 69,151,405,531 
1.57%
4.49%
 161,337,261 
5
2022-08-03
S$ 392.29S$ 421.21S$ 386.01S$ 412.144.74%
10.30%
 0.0130526S$ 2,951,505,751 
S$ 66,493,922,612 
1.62%
4.31%
 161,337,261 
5
2022-08-02
S$ 390.02S$ 399.82S$ 379.53S$ 391.940.67%
14.57%
 0.0123684S$ 2,430,301,687 
S$ 63,235,123,716 
1.17%
4.10%
 161,337,261 
5
2022-08-01
S$ 391.11S$ 399.71S$ 384.25S$ 390.33-0.21%
15.07%
 0.0121504S$ 1,814,319,719 
S$ 62,975,060,766 
0.92%
4.06%
 161,337,261 
5
2022-07-31
S$ 396.77S$ 408.50S$ 390.18S$ 391.49-1.32%
8.06%
 0.0121363S$ 1,810,476,594 
S$ 63,161,377,489 
0.94%
4.03%
 161,337,261 
5
2022-07-30
S$ 405.84S$ 413.12S$ 394.37S$ 396.27-2.83%
10.66%
 0.0121432S$ 2,188,281,372 
S$ 63,933,387,381 
1.03%
4.05%
 161,337,261 
5
2022-07-29
S$ 382.62S$ 415.17S$ 380.03S$ 406.946.40%
12.45%
 0.0123465S$ 3,526,879,037 
S$ 65,654,701,793 
1.31%
4.12%
 161,337,261 
5
2022-07-28
S$ 374.78S$ 386.92S$ 367.27S$ 383.182.53%
4.54%
 0.0116345S$ 2,286,007,894 
S$ 61,821,471,482 
0.81%
3.90%
 161,337,261 
5
2022-07-27
S$ 345.77S$ 375.55S$ 344.25S$ 375.558.77%
4.44%
 0.0118014S$ 1,941,231,804 
S$ 60,590,928,100 
0.86%
3.95%
 161,337,261 
5
2022-07-26
S$ 338.98S$ 344.42S$ 333.14S$ 344.421.07%
-7.44%
 0.0117193S$ 1,295,750,645 
S$ 55,568,072,118 
0.72%
3.93%
 161,337,261 
5
2022-07-25
S$ 364.03S$ 364.11S$ 341.39S$ 341.39-6.29%
-6.78%
 0.0114921S$ 1,388,798,451 
S$ 55,078,175,271 
0.68%
3.86%
 161,337,261 
5
2022-07-24
S$ 360.28S$ 368.44S$ 357.24S$ 364.031.14%
5.58%
 0.0115943S$ 1,267,842,312 
S$ 58,732,095,850 
0.80%
3.88%
 161,337,261 
5
2022-07-23
S$ 364.71S$ 376.99S$ 351.46S$ 359.96-1.12%
3.84%
 0.0115401S$ 1,535,024,799 
S$ 58,075,543,520 
0.96%
3.89%
 161,337,261 
5
2022-07-22
S$ 369.03S$ 377.03S$ 364.01S$ 364.66-1.05%
9.88%
 0.0115499S$ 1,631,320,766 
S$ 58,832,401,822 
0.83%
3.92%
 161,337,261 
5
2022-07-21
S$ 359.96S$ 370.24S$ 350.43S$ 369.082.24%
11.19%
 0.0114537S$ 1,699,873,451 
S$ 59,546,630,295 
0.81%
3.89%
 161,337,261 
5
2022-07-20
S$ 373.89S$ 378.34S$ 358.19S$ 360.78-3.43%
12.60%
 0.0111118S$ 2,343,253,972 
S$ 58,207,757,377 
0.90%
3.84%
 161,337,261 
5
2022-07-19
S$ 369.10S$ 383.16S$ 358.90S$ 375.371.82%
21.59%
 0.0114893S$ 2,698,465,480 
S$ 60,561,718,714 
0.91%
3.92%
 161,337,261 
5
2022-07-18
S$ 346.38S$ 368.72S$ 346.38S$ 368.556.08%
16.75%
 0.0118037S$ 2,268,917,807 
S$ 60,176,410,404 
0.87%
3.99%
 163,276,975 
5
2022-07-17
S$ 349.53S$ 356.85S$ 345.63S$ 348.01-0.44%
5.97%
 0.0119407S$ 1,467,554,006 
S$ 56,822,178,247 
0.93%
4.05%
 163,276,975 
5
2022-07-16
S$ 329.26S$ 349.64S$ 328.01S$ 349.164.04%
2.41%
 0.0117536S$ 1,407,256,504 
S$ 57,009,740,318 
0.87%
4.03%
 163,276,975 
5
2022-07-14
S$ 321.67S$ 326.13S$ 317.90S$ 318.994.38%
-3.48%
 0.0115612S$ 1,887,243,106 
S$ 52,083,709,310 
1.00%
3.89%
 163,276,975